Hem

SE

EN

PASSIONERAD JÄGARE, HUNDFÖRARE & PRODUKTUTVECKLARE

PS Jaktguiden är ett konsultföretag som söker, köper in och utvecklar produkter inom segmentet jakt, fiske & vildmark.

Jag som finns bakom firmanamnet har jagat sedan jag var 14 år gammal och har ett genuint stort intresse för jakt, fiske & vildmark. Jakten har alltid funnits i familjen i egenskap av min far som jobbade som yrkesjägare under 1970-90 talet på några större gods i Skåne vilket såklart har påverkat mitt intresset mycket.

Den jakt jag brinner mest för är hundjakten, men även pyrschjakten tar en stor plats.

Mitt genuina intresse för jakt har gjort att jag 2010 fick förfrågan om att ta fram, utveckla och köpa in produkter till en av nordens största varuhuskedjor. Inledningsvis fick jag jakten som huvudsaklig uppgift men efter ett år även segmentet fiske, vildmark, grillprodukter samt djur (häst/hund/katt). Jag jobbade med detta till 2015 som anställd innan jag startade mitt egna konsultbolag med anknytning till en av dom större jaktkedjorna som är baserade  i Sverige, Danmark och även Norge. I dagsläget arbetar jag uteslutande med jakt tillbehör, vildmarksprodukter, vapen och ammunition i alla olika former.

PASSIONATE HUNTER, DOGHANDLER & PRODUCT MANAGER


PS Jaktguiden is a consulting company that purchases, buys and develops products within the hunting, fishing & wilderness areas.

I´m, who is behind the companyname have been passionated in hunting since I was 14 years old and have a genuinely great interest in hunting, fishing & wilderness. The hunting has always been within the family since my father worked as a professional hunter during the 1970s - 90s on some large estates in Skåne in Sweden. This had, of course some influence on my interest of course.

The hunt I am most passionate about is dog hunting, but also the stalking takes a big place of my huntingtime..

My genuine interest of hunting led me in 2010 to work for one of the biggest buying chains in Nordic countries there i mainly purhased, develop and created marketing for the products i purchased. Initially, I got the hunt as the main task, but after a year I also got the segment fishing, wilderness, barbecue products and animals (horse / dog / cat). I worked with this until 2015 when i left the buisness and started my own consulting company with connections to one of the larger hunting chains locatede in Sweden, Denmark and also Norway.

At present I work exclusively with hunting accessories, wilderness products, weapons and ammunition in all different forms.

INSTAGRAM

FACEBOOK

Vill du komma i kontakt med oss?